service suddenly stopped working

מכירים את זה שהגיבוי לא עובד.
נכנסים לשרת ומגלים את ההודעה service suddenly stopped working.
לא ניתן כרגע לבצע הפעלה מחדש לשרת.איך מחזירים את הגיבוי?